Polecane nowe firmy

Artykuły

Podstawowe zasady doboru elementów instalacji systemu Dystrybucji Gorącego Powietrza

04-05-2016
 
 
Ważne są tak podstawowe zasady, jak i szczegółowe instrukcje montażu. - http://www.systemkominkowy.com/instalacja/
 

Krótkie trasy przewodów i mała ilość kształtek

 
Przy projektowaniu i wykonawstwie sprawnie funkcjonującego systemu DGP (systemu Dystrybucji Gorącego Powietrza) zawsze warto kierować się kilkoma podstawowymi zasadami. Pierwszą z nich jest projektowanie tras przewodów w ten sposób, aby były one jak najkrótsze i aby zminimalizować ilość kształtek wykorzystanych na całej długości instalacji. Wynika to stąd, iż długość trasy przewodów przekłada się na ilość ciepła traconego podczas transportu gorącego powietrza. Wszelkie kształtki wpływają z kolei również na prędkość przesyłu, obniżając ją w sposób sukcesywny na każdym kolejnym zakręcie.
 

Trójniki i kolana o łagodnych łukach

 
Kolejną zasadą ważną dla zachowania pełnej sprawności systemu DGP jest stosowanie trójników i kolan o jak najłagodniejszych łukach. Wynika to przede wszystkim z poruszanego wyżej problemu prędkości powietrza i faktu, że im ostrzejszy zwrot na trasie przesyłu, tym bardziej wytracana jest jego prędkość, a wraz z nią skuteczność całej instalacji.
 

Prędkość powietrza i elementy regulacyjne

 
Listę podstawowych zasad projektowania i wykonawstwa systemów Dystrybucji Gorącego Powietrza zamykają trzy ważne zalecenia dotyczące:
 
  • stosowania skrzynek rozprężnych,
  • założeń prędkości przepływu powietrza,
  • zastosowania elementów regulacyjnych.
 
Skrzynki rozprężne, czy też raczej elementy pełniące rolę skrzynek rozprężnych, zaleca się stosować w celu zwiększenia komfortu akustycznego poprzez zmniejszenie prędkości powietrza. Wynika to z prostego faktu, iż powietrze przesyłane ze zbyt dużą prędkością staje się źródłem stałego, monotonnego i przez to dość nieprzyjemnego dźwięku, który potrafi bardzo niekorzystnie oddziaływać na użytkowników budynku z systemem DGP.
 
Zasada dotycząca założeń prędkości przepływu powietrza mówi o tym, że podczas projektowania systemu (na potrzeby obliczeń przekroju i wymiarów liniowych) należy założyć prędkość przepływu gorącego powietrza w instalacji na poziomie wynoszącym pomiędzy 2,5 a 4 m/s. Zasada ta mówi także, iż podczas prac projektowych i towarzyszących im obliczeń nie powinno się przekraczać zakładanej prędkości powietrza wynoszącej 6 m/s.
 
Zalecenie dotyczące zastosowania elementów regulacyjnych dotyczy przede wszystkim elementów nawiewnych z możliwością regulacji, czyli kratek z żaluzją, anemostatów nawiewnych lub też przepustnic. Przewidzenie i zaplanowanie w projekcie owych elementów stanowi jedną z podstaw dla wykonania skutecznego systemu DGP.