Polecane nowe firmy

Artykuły

Płyty tłumiące oraz inne skuteczne sposoby na zredukowanie hałasu dobiegającego z instalacji wentylacyjnej

20-12-2016

Systemy wentylacyjne charakteryzują się głośną pracą, co może być niezwykle denerwujące. W przypadku wentylacji mechanicznej ruch powierza jest wymuszany przez wentylatory, których to silniki generują hałas. Do tych najgłośniejszych zalicza się małe wentylatory ścienne, które montuje się zamiast kratek wentylacyjnych. Okazuje się, że są skuteczne sposoby na zminimalizowanie hałasu wytwarzanego przez urządzenia wentylacji. Jak więc rozwiązać problem głośnej instalacji wentylacyjnej?

 

Co jest źródłem hałasu w wentylacji?

 

Okazuje się, że źródłem hałasu w wentylacji może być urządzenie do napędzania przepływu powietrza, czyli wentylator, centrala też  czy rekuperator. W wyniku drgań mechanicznych, które przekazywane są na sieć kanałów wentylacyjnych, trzeba liczyć się z głośną pracą owych urządzeń. Innym źródłem hałasu może być nadmierna prędkość powietrza w kanałach na skutek drgania i wchodzenia blachy w rezonans. Inną przyczyną mogą być nawiewniki i wywiewnymi mające zbyt małą powierzchnię odpływu, co skutkuje wzrostem prędkości powietrza i generowaniem hałasu. W celu zapobiegania przekroczeniu dopuszczalnych poziomów dźwięku w danym pomieszczeniu, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia ograniczającego przenoszenie drgań dzięki elementom do tłumienia hałasu.

 

Tłumienie wentylacji

 

W celu ograniczenia poziomu dźwięku hałasu w pomieszczeniu stosuje się tłumiki akustyczne, płyty tłumiące, wykładanie kanałów materiałem dźwiękochłonnym czy ich obudowywanie, kratki i nawiewniki, tłumiące skrzynki rozprężne, czerpnie oraz wyrzutnie tłumiące hałas. Godnymi plecenia materiałami do izolacji akustycznej są specjalne płyty tłumiące, maty i otulina z wełny mineralnej, elastyczne materiały z kauczuku syntetycznego czy też panele ze sztywnej i gęstej wełny szklanej.

 

Nadmierne drgania urządzeń wentylacyjnych można zniwelować dzięki zastosowaniu podkładek amortyzujących. Warto też zainwestować w króćce elastyczne na wyjściach wentylatora bądź centrali, a następnie połączyć je z instalacją. Dzięki temu drgania przestaną być przenoszone na blachę kanałów wentylacyjnych. Godnym polecenia sposobem jest zastosowanie tłumików hałasu na instalacji, które dobiera się w zależności od wartości hałasu. W celu wyeliminowania szumu powstającego na skutek nadmiernej prędkości w kanałach wentylacyjnych, można powiększyć średnicę kanałów na całej długości bądź też postawić na izolację kanałów wełną mineralną, dzięki czemu możliwe jest w dużej mierze pozbycie się głośnego szumu przepływającego powietrza.