Polecane nowe firmy

Artykuły

Co powinna zawierać prawidłowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

23-02-2018

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zgodnie z wymaganiami formalnymi, powinna zawierać składowe wymienione w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ustanowionym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 7 czerwca 2010 roku.

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej

 

Prawidłowo opracowany dokument musi uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to zarówno przeznaczenia oraz sposobu użytkowania obiektu, jak i realizowanego procesu technologicznego czy warunków technicznych, włącznie z uwzględnieniem ryzyka wybuchu. Informacja powinna również definiować wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy oraz gaśnice, razem ze opisem metod przeprowadzania konserwacji i przeglądów. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie instrukcji muszą być wskazanie imiennie.

 

Procedury postępowania

 

Opracowanie określające bezpieczeństwo przeciwpożarowe musi uwzględniać procedury postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń. Jeżeli w obiekcie przewidywane są prace ryzykowne pod względem pożarowym, konieczne jest zawarcie metod ich zabezpieczania. Instrukcja musi również zawierać warunki ewakuacyjne, włącznie z praktycznymi sposobami weryfikacji. W opracowaniu uwzględnione są ponadto wszelkie procedury przedstawiające użytkownikom obiektu treść instrukcji oraz przepisy przeciwpożarowe, jak również odpowiednie zadania i wymagania.

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a plany obiektów

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna uwzględniać plany obiektów, włącznie z usytuowaniem oraz terenem przylegającym. Dane graficzne muszą zawierać informacje m.in. o metrażu, kondygnacjach, parametrach pożarowych, obciążeniu czy lokalizacji przestrzeni zewnętrznych. Konieczne jest uwzględnienie kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, włącznie z przypuszczalną liczbą osób korzystających z danej kondygnacji. Cały opis powinien być podzielony na strefy pożarowe, uwzględniać uwarunkowania ewakuacyjne oraz wskazywać lokalizację sprzętu przeciwpożarowego.

 

Wskazania dostępu dla ekip ratowniczych

 

Istotnym elementem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest obecność wskazań dostępu dla różnego rodzaju ekip ratowniczych, m.in. jednostek interwencyjnych straży pożarnej. Dotyczy to chociażby lokalizacji urządzeń dźwigowych oraz różnego rodzaju źródeł wody przeznaczonej do gaszenia ognia, na przykład w postaci hydrantów zewnętrznych. Opracowanie powinno uwzględniać drogi pożarowe i dojazdowe, włącznie z wjazdami na teren ogrodzony.