Polecane nowe firmy

Artykuły

Prawo budowlane – co się zmieni po nowelizacji ustawy?

16-10-2019

Prawo budowlane jest ustawą, do której całkiem często wprowadzane były zmiany, a szczególnie w ostatnich latach. Rok 2019 przyniósł jej nowelizację, która ma wejść w życie z początkiem 2020 roku. Oto najważniejsze zmiany, które nas czekają.

 

Mniej formalności?

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiadając zmiany w ustawie prawo budowlane, podkreślało, że jednym z ważnych obszarów będzie ograniczenie ilości dokumentów, które powinien złożyć inwestor. Dotyczy to etapu rozpoczęcie budowy, kiedy staramy się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy. Zgodnie z zapowiedziami, na tym wstępnym etapie inwestor będzie zobowiązany do przedłożenia wniosku oraz projektu uproszczonego. Co zatem z projektem technicznym, w którym zawarte są rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne? Ten będziemy składać na późniejszym etapie, czyli wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych.

 

Takie rozwiązanie ma być bardziej korzystne nie tylko samego inwestora. Ma ono również wpłynąć na przyspieszenie pracy urzędników.

 

Bez obowiązku zgłoszenia

 

W znowelizowanej ustawie prawo budowlane pojawią się również prace montażowe i konstrukcyjne, które nie będą wymagały otrzymania zezwolenia. W oczywisty sposób to także wpłynie na uproszczenie i skrócenie w czasie niektórych procesów. Obowiązek otrzymania pozwolenia na przeprowadzenie prac zniesiono w przypadku montażu instalacji gazowych – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych dla budynków. O zezwolenie nie będziemy musieli również starać się w przypadku przydomowych tarasów, o ile będą to konstrukcje naziemne, a ich powierzchnia nie będzie przekraczać 35 m².

 

Liberalizacji ulegną także przepisy dotyczące niewielkich obiektów architektonicznych. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, na postawienie obiektu małej architektury nie będzie wymagane formalne pozwolenie.

 

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Dużym problemem dla inwestorów był do tej pory czas, w którym urząd mógł podważyć dotychczasowo wydaną decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę. Ustawa precyzuje czas graniczny, w którym może do tego dojść. Po pięciu latach od wydania stosownych decyzji nie będzie można ich cofnąć, a zatem sam inwestor nie będzie mógł utracić otrzymanego pozwolenia na budowę.

 

Samowola budowlana

 

Zmiany w ustawie odnoszą się również do samowoli budowlanej. Zgodnie z nowymi przepisami będzie można ją zalegalizować, jeśli jest użytkowana przez minimum 20 lat. Procedura legalizacji ma być uproszczona i bezpłatna. Formalny wymóg to przedstawienie ekspertyzy technicznej budynku oraz wykonanie przez geodetę powykonawczej inwentaryzacji.